Late Night Jazz

Sverre Gjørvad Kvartett med Ensemble Noor

Kultursalen
07/08/2024
Sverre Gjørvad har spilt i og spilt inn album med band som Storytellers og Dingobats, samt en rekke andre norske musikere. I 2001 debuterte Gjørvad som soloartist med albumet «Denne lille pytten er et hav». Ti år senere ga han ut «Patience for the small things», spilt inn i Cape Town i Sør-Afrika, delvis med sør-afrikanske musikere.

Det musikalske prosjektet til Sverre Gjørvad har hatt som mål å formidle historier gjennom musikk fra de nordligste delene av landet, samt historier fra fjerne steder i verden, sett fra et nordlig per- spektiv. Ønsket har vært å skape en musikalsk opp- levelse som gjenspeiler geografisk karakteristikk. Prosjektet har blitt godt mottatt av både publikum og presse, og har fått strålende anmeldelser nasjo- nalt og internasjonalt.

Med en stadig økende konsertvirksomhet og flere utgitte album, har Sverre Gjørvad kvartett utviklet en særegen lyd, takket være erfarne musikere bosatt i den nordlige delen av landet.