FRIVILLIGE


Vil du være med å lage Varangerfestivalen 2023? Vi trenger masse frivillige og håper at nettopp du har lyst til å lage festival sammen med oss! Vi er veldig takknemlig for alle som blir med på laget - uten dere, ingen festival.

Lurer du på noe så ta gjerne kontakt med oss på e-post, frivillig@varangerfestivalen.no

Varangerfestivalen finner sted 9.–12. august i Vadsø, og du kan bidra med arbeidsoppgaver både før, under og etter festivalen.

Vi trenger frivillige som kan stå i bar, selge billetter, være artistenes vertskap, hjelpe med catering og backstage, sjåfører, runnere, rigg opp og ned, jobb med barnivalen vår Varanger Jåss – og mye mer!

I tillegg til hjelp under selve festivaldagene, trenger vi hjelp til rigging både før og etter festivalen.

I helga uke 30 og hele uke 31 rigger vi opp alle våre scener, og rett etter festivalen rigger vi dem ned igjen.

Sosialt og morsomt 🥳
Gjør noe viktig for festivalen og Vadsø 💪
Varierte arbeidsoppgaver, noe for alle! 😊
Få årets feeete festival t-skjorte 🤩
Arbeidserfaring på CV, mulighet for attest og referanse 🤓
Du blir belønnet med konsertbilletter 😍
Se festivalen fra en ny side og bli en del av et bra miljø 😎
Bli invitert på gratis arrangementer for frivillige resten av året 🥰
 
 

Bare klikk på knappen «Fyll ut skjema», fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Som takk for hjelpen får du billetter eller pass basert på hvor mange vakter du tar:
1 nattevakt (02:00 og utover) – 1 fribillett
2 vakter – 1 fribillett
3 vakter – 2 fribilletter
4 vakter eller flere – Superfrivillig som gir pass med adgang til alle scener ved ledig kapasitet

Til deg som er superfrivillig:

Har du 4 vakter eller mer under årets festival? Da har du status som superfrivillig – og kan hente ditt personlige superfrivillige kort og festivalarmbånd i billettboden på torget, hver dag mellom klokken 10 og 18. Det gir deg tilgang på alle våre konserter så lenge det er kapasitet.

Information:

Varangerfestivalen takes place 9-12 August in Vadsø, and you can contribute with tasks before, during and after the festival.

We need volunteers who can stand at the bar, sell tickets, host the artists, help with catering and backstage, drivers, runners, rigging up and down, work with our children’s festival Varanger Jåss – and much more!

In addition to help during the festival days themselves, we need help with rigging both before and after the festival.

During the weekend of week 30 and all of week 31, we will be rigging up all our stages, and right after the festival we will rig them down again.

 

Why volunteer?

Sociable and fun 🥳
Do something important for the festival and Vadsø 💪
Varied work tasks, something for everyone! 😊
Get this year’s fairy festival t-shirt 🤩
Work experience on your CV, possibility of a certificate and reference 🤓
You will be rewarded with concert tickets 😍
See the festival from a new perspective and become part of a great community 😎.
Get invited to free volunteer events for the rest of the year 🥰

 

How do I become a volunteer?

Just click on the «Fyll ut skjema» button, fill out the form and we’ll get in touch with you.

 

What do I get as a volunteer?

As a thank you for your help, you will receive tickets or festival passes based on how many shifts you take:
1 night shift (02:00 and beyond) – 1 free ticket
2 shifts – 1 free ticket
3 shifts – 2 free tickets
4 shifts or more – Supervolunteer who we provide with a special pass with access to all stages if capacity allows.

For those who are super volunteers:

Do you have 4 or more shifts during this year’s festival? Then you have supervolunteer status – and can pick up your personal supervolunteer card and festival wristband at the ticket booth on the square, every day between 10 am and 6 pm. This gives you access to all our concerts if capacity allows.

 

Інформація:

Varangerfestivalen відбудеться 9-12 серпня у Вадсьо, тож ви можете долучитися до виконання завдань до, під час та після фестивалю.

Нам потрібні волонтери, які можуть стояти на барі, продавати квитки, приймати артистів, допомагати з кейтерингом та за лаштунками. Також водії та асистенти. Потрібна допомога з переміщенням обладнання, волонтери до нашого дитячого фестивалю Varanger Jåss – і багато іншого!

Окрім допомоги під час самих фестивальних днів, нам потрібна допомога з обладнанням до і після фестивалю.

Протягом вихідних 30-го та 31-го тижня ми будемо монтувати всі наші сцени, а одразу після фестивалю ми знову їх розберемо.

Чому варто бути волонтером?

Комунікабельна та весела компанія 🥳.
Можливість зробити щось важливе для фестивалю та Vadsø 💪.
Різноманітні робочі завдання, щось для кожного 😊.
Отримаєте футболку цьогорічного фестивалю 🤩.
Досвід роботи у вашому резюме, можливість отримати сертифікат та рекомендацію 🤓.
Будете винагороджені квитками на концерт 😍.
Побачите фестиваль з нового ракурсу та станете частиною великої спільноти 😎.
Отримаєте запрошення на безкоштовні волонтерські заходи до кінця року 🥰.

Як стати волонтером?

Просто натисніть на кнопку «Fyll ut skjema», заповніть форму і ми зв’яжемося з вами.

Що я отримаю як волонтер?

В якості подяки за допомогу ви отримаєте квитки або абонементи на фестиваль в залежності від кількості відпрацьованих вами змін:
1 нічна зміна (02:00 і пізніше) – 1 безкоштовний квиток
2 зміни – 1 безкоштовний квиток
3 зміни – 2 безкоштовні квитки
4 зміни і більше – суперволонтер, якому ми надаємо спеціальну перепустку з доступом на всі сцени, якщо дозволяє місткість.

Для тих, хто є суперволонтером:

Маєте 4 і більше змін на цьогорічному фестивалі? Тоді ви маєте статус суперволонтера – і можете забрати свою персональну картку суперволонтера та фестивальний браслет у касі на площі, щодня з 10 ранку до 6 вечора. Це дасть вам доступ на всі наші концерти, якщо вони відбудуться за наявності вільних місць.Tusen takk for at du er frivillig på Varangerfestivalen!