Info

Varangerfestivalen er Finnmarks største festival og en av Norges eldste festivaler med sine 41 år. Festivalen går av stabelen i uke 32 hver sommer i Vadsø, Øst-Finnmark.

Vi serverer et bredt program med jazz og flere sjangre. Vi er stolte av våre egenproduksjoner og vi presenterer artister fra Nordområdene.

I sommer holdes festivalen mellom onsdag 9. august og lørdag 12. august.

Hvis du kommer til Varangerfestivalen med fly, er det letteste å fly til Vadsø Lufthavn. Alternativt kan du fly til Kirkenes og kjøre bil rundt fjorden. Det tar omtrent 2,5 timer.

Varangerfestivalen er en venue-festival som har ulike scener som tar fra 100 publikummere opp til 1200 under normale omstendigheter. Vi selger enkeltbilletter til hver konsert, og festivalpass, som gir adgang til alle våre arrangement.

FESTIVALKONTOR
Under festivaluken er kontoret vårt på Scandic Vadsø. Det er åpent fra mandag 7. august kl 10.00 til og med lørdag 12. august.

BILLETTBOD
På torget i Vadsø ligger billettboden som selger fysiske billetter, festivalplakater og t-skjorter.
Billettboden er også plassen hvor du veksler inn ulike billetter og pass til armbånd.

ÅPNINGSTIDER
Billettboden: hver dag fra 10.00-18.00 (under festivaluken). Etter det så kjøpes billetter i dørene på respektive konsert, eller online på Ticketco: https://varangerfestivalen.ticketco.events/no/nb
Festivalkontoret: mandag 7. august kl 10.00 til og med lørdag 12. august

ALDERSGRENSER

Vi har 18 års aldersgrense på våre konserter, men vi har vergeordning.
NB! Gjelder ikke UNG-pass, som har aldersgrense 13-20 år (de som fyller 13 i år) – uten verge.
Sjekk denne videoen, hvor Jåss-gjengen forklarer UNG-konseptet.
For deg som er 13 eller 14 år: Du har tilgang til konserter som starter før 22.00. Du må ha med deg verge (se vergeordning her under).
For deg som er mellom 15 og 18 år: Du har tilgang til alle konserter uansett tidspunkt – sammen med verge.

VÅR VERGEORDNING

  • Den mindreårige må ha fylle 13 år i år.
  • Den mindreårige må ha følge av forelder/foresatt, og man kan kun være verge for én person om gangen. 
2 stk hvis det er søsken.
  • Verge kan ikke drikke alkohol og merkes også med svarte kryss på begge hender.
  • Alle mindreårige skal merkes med svarte kryss på begge hender.
  • Det må fylles ut vergeskjema i døren før inngang, som må signeres av ansvarlig vakt-/scenesjef og den mindreåriges foresatte.
  • Den mindreårige må forlate lokalet umiddelbart etter konsertslutt.
  • Vergeordningen gjelder ikke Finnmarkenteltet.

VÅR LEDSAGERORDNING
Fri ledsagerbillett til alle våre konserter for innehaver av ledsagerbevis for funksjonshemmede.