Varangerfestivalen er Finnmarks største festival og en av Norges eldste festivaler med sine 42 år. Festivalen går av stabelen i uke 32 hver sommer i Vadsø, Øst-Finnmark.

Vi serverer et bredt program med jazz og flere sjangre. Vi er stolte av våre egenproduksjoner og vi presenterer artister fra Nordområdene.

I sommer holdes festivalen mellom onsdag 7. august og lørdag 10. august.

Reise til Vadsø 
Hvis du kommer til Varangerfestivalen med fly, er det letteste å fly til Vadsø Lufthavn. Alternativt kan du fly til Kirkenes og kjøre bil rundt fjorden. Det tar omtrent 2,5 timer.

FESTIVALKONTOR
Under festivaluka holder vi til på festivalområdet.
Ellers i året har vi besøksadresse: Tollbugata 16.

ALDERSGRENSER
Vi har 18 års aldersgrense på våre konserter, men vi har vergeordning (se eget punkt lenger ned).

For deg som er 13 eller 14 år: Du har tilgang til konserter som starter før 22.00. Du må ha med deg verge (se vergeordning her under).
For deg som er mellom 15 og 18 år: Du har tilgang til alle konserter uansett tidspunkt – sammen med verge.

VÅR VERGEORDNING

   

   • Den mindreårige må fylle 13 år i festivalåret.

   • Den mindreårige må ha følge av forelder/foresatt, og man kan kun være verge for én person om gangen. 
2 stk hvis det er søsken.

   • Verge kan ikke drikke alkohol og merkes også med svarte kryss på begge hender.

   • Alle mindreårige skal merkes med svarte kryss på begge hender.

   • Det må fylles ut vergeskjema i døren før inngang, som må signeres av ansvarlig vakt-/scenesjef og den mindreåriges foresatte.

   • Den mindreårige må forlate lokalet umiddelbart etter konsertslutt.

   • Vergeordningen gjelder ikke Finnmarkenteltet.

  VÅR LEDSAGERORDNING
  Fri ledsagerbillett til alle våre konserter for innehaver av ledsagerbevis for funksjonshemmede.