Vergeskjema Kooperativet Kulturscene Vårbrudd

Slik fungerer vår vergeordning:

  • Den mindreårige må ha fylt 13 år.
  • Den mindreårige må ha følge av forelder/foresatt, og man kan kun være verge for en person om gangen. 2 stk hvis det er søsken.
  • Verge kan ikke drikke alkohol og merkes også med svarte kryss på begge hender.
  • Alle mindreårige skal merkes med svarte kryss på begge hender.
  • Det må fylles ut vergeskjema i døren før inngang, som må signeres av ansvarlig vakt-/scenesjef og den mindreåriges foresatte. Fyll gjerne ut skjemaet på forhånd. Det sparer tid for oss alle ved innslipp. 
  • Den mindreårige må forlate lokalet umiddelbart etter konsertslutt.
  • Billett kjøpes som vanlig

 

VERGESKJEMA KOOPERATIVET 2023 Last ned